Celem Marii Montessori nie było ułatwienie nauki matematyki ani zachęcenie dzieci do samodzielnego czytania i pisania dzięki materiałom rozwojowym. Wszystko to jest częścią Montessori, ale głównym celem, podstawą, na której opiera się wszystko inne … jest wychowanie do pokoju.

Maria Montessori przeżyła dwie wojny, dotknęła ją wojna domowa w Hiszpanii.  Przez lata życia w Indiach poznała Mahatmę Gandhiego i od tego czasu utrzymywali kontakt. Wszystko to naznaczało ją dogłębnie i wraz z jej ogromną wiarą w potencjał dzieci, wkładała całą swoją energię w szerzenie znaczenia edukacji dla pokoju.

prezentacja Montessori pomocy

Od jej śmierci minęło ponad 60 lat i niestety nadal cierpimy z powodu wojen, ale nie możemy się poddać:

Przyszłość leży w rękach naszych dzieci, a edukacja naszych dzieci jest w naszych rękach.