Kolejność wprowadzania niektórych materiałów zaproponowana przez Marię Montessori

Poniższy fragment pochodzi z książki “Odkrycie dziecka” Marii Montessori (str. 144-145)

“W zastosowaniu metody w praktyce istotna jest znajomość serii ćwiczeń I kolejność, według której muszą być proponowane dziecku. W książce wskazana jest kolejność dla każdego ćwiczenia, lecz w Domu Dziecięcym rozpoczyna się w tym samym czasie najróżniejsze ćwiczenia. Zdarza się, że istnieją stopnie w przedstawianiu materiałów:

Pierwszy stopień

 • życie praktyczne:
  • przesuwanie krzeseł w ciszy,
  • przenoszenie przedmiotów,
  • chodzenie na palcach,
  • ramki otwierania i zamykania;
 • ćwiczenia kształcące zmysły: bloki z cylindrami; gradacja bloków z cylindrami – od łatwego do trudnego:
  • cylindry o tej samej wysokości i o zmniejszającej się średnicy;
  • cylindry zmniejszające się we wszystkich wymiarach;
  • cylindry zmniejszające się tylko w wysokości.

 Drugi stopień

 • życie praktyczne:
  • wstawanie i siadanie w ciszy,
  • wycieranie kurzów,
  • przelewanie wody z jednego naczynia do drugiego;
  • chodzenie po linii;
 • ćwiczenia kształcące zmysły:
  • klocki do rozróżniania wielkości, długości, prostopadłościany, sześciany;
  • różne ćwiczenia na kształcenie zmysłów: szukanie podobieństw (dobieranie w pary) i różnic (układanie według kontrastów).

Trzeci stopień

 • życie praktyczne:
  • ubieranie się,
  • rozbieranie się,
  • mycie się itp.,
  • prace porządkowe,
  • poprawne jedzenie z użyciem sztućców;
  • ćwiczenia ruchowe;
  • ćwiczenia kontroli ruchu podczas chodzenia po linii;
 • ćwiczenia kształcące zmysły: wszystkie ćwiczenia według stopniowania trudności;
 • rysunek;
 • lekcja ciszy.

Czwarty stopień

 • życie praktyczne:
  • nakrywanie do stołu,
  • mycie naczyń,
  • sprzątanie pokoju itp
 • ćwiczenia ruchowe: rytmiczne marsze;
 • analiza ruchowa;
 • alfabet;
 • rysunek;
 • arytmetyka: różne ćwiczenia z materiałem,
 • wyjście dzieci do kościoła.

Piąty stopień

 • wszystkie ćwiczenia praktyczne jak wyżej; a ponadto
 • dokładna pielęgnacja i higiena osobista, np. mycie zębów i paznokci,
 • nauka form komunikacji społecznej, np. witanie się itd.;
 • akwarele i rysunki;
 • pisanie i czytanie słów, polecenia;
 • pierwsze działania arytmetyczne (pisemne);
 • lektura terminów naukowych, geograficznych, historycznych, biologicznych i geometrycznych itd.;
 • rozwój czytania poprzez szczegóły gramatyczne i towarzyszące temu zabawy.

W tej samej klasie powinny znaleźć się razem dzieci w trzech grupach wiekowych. Najmłodsze z nich, które spontanicznie interesują się pracą starszych i uczą się od nich, powinny otrzymywać pomoc.

Dziecko, które okazuje chęć pracy i nauki, ma prawo do tego, by czuć się wolne i może to robić, nawet jeśli jego praca wychodzi poza regularny program wskazany przez nauczyciela.”