Nie ma nauki bez koncentracji.

Nie ma koncentracji bez zainteresowania.

Niezależnie od tego, czy proces nauki dotyczy chodzenia, pisania, mnożenia czy dzielenia wielkich liczb, musi zaistnieć koncentracja odpowiednia dla danej czynności.

A koncentracja do ważna umiejętność, która wymaga ciągłej pracy i rozwijania.

Bardzo często słyszy się, że dziecko nie może się skoncentrować na nauce, że przedszkolak nie usiedzi w jednym miejscu i nie zajmie się puzzlami czy układaniem klocków chociażby.

W przedszkolach Montessori (i nie tylko w przedszkolach, a na wszystkich poziomach kształcenia w systemie Montessori) znajdziemy przestrzenie tak przygotowane, aby dać dzieciom możliwość swobodnej pracy i ćwiczenia głębokiej koncentracji. Ważne jest również, aby zapewnić dzieciom nieprzerywany niczym czas pracy, aby mogły skupić się na zadaniu tak długo, jak tego potrzebują bez narzucanego przez dorosłych planu zajęć dodatkowych.

Dzięki tak przygotowanemu otoczeniu wraz ze wzrostem koncentracji u dzieci rozwijają się również lepiej samokontrola i samoregulacja.

Zastanawiam się czy naciski na wspólne spędzane czasu z dziećmi i obawy rodziców przed dziecięcą nudą nie sprawiły, że zaczęliśmy próbować rekompensować je dzieciom tabletami, bajkami, i innymi gadżetami w tym stylu, żeby i one były zajęte.

A ważny jest przecież czas spędzony w interakcji z dziećmi.

Równie ważne jest zapewnienie dzieciom możliwości samodzielnej pracy i zabawy, a także czas na nudę.

Najlepszym sposobem rozwijania koncentracji są aktywności, które jej po prostu wymagają. A najlepszym sposobem pielęgnowania koncentracji, która już się pojawia i rozwija jest unikanie przerywania tego skupienia podczas aktywności dziecięcej.

A jak my – rodzice możemy wspierać, pielęgnować i chronić koncentrację w domu?

  • Obserwacja – zacznij od obserwacji swojego dziecka i spróbuj wychwycić, co przyciąga Jego uwagę tu i teraz.

  • Przygotowane otoczenie – przygotuj materiały i ułóż je w taki sposób, aby były dostępne i uporządkowane.

  • Twórczość – jeśli widzisz, że dziecko samo tworzy, staraj się zapewnić potrzebne materiały i miejsce.

  • Nie przerywaj – jeśli widzisz, że dziecko jest skupione na jakiejś aktywności, nie przeszkadzaj (nawet, żeby się tym zachwycić). Po prostu bądź obok.

  • Wzór – jako rodzic jesteś osobą ważną w życiu dziecka i dziecko często Cię naśladuje. Bądź więc dobrym wzorem do naśladowania i pokaż dziecku, że Ty również masz pracę, wymagającą koncentracji.

  • Czas – zapewnij dziecku nieprzerwany czas na ukończenie zadania.

  • Ruch – jeśli dziecko ma możliwość rozwijania swoich umiejętności motorycznych przez zabawę na świeżym powietrzu łatwiej będzie mu podejmować aktywności wymagające skupienia.

  • Relaks – znajdźcie czas i sposób na relaks – na początek wspólny.