Niepodległość to trudne do zrozumienia słowo. Ale jestem przekonana, że już od najmłodszych lat warto dzieci uczyć szacunku do ojczyzny. Tylko jak i kiedy?

jak rozmawiać z dziećmi o ojczyźnie

Najlepiej rozpocząć od kształtowania pojęć, które są dziecku najbliższe  czyli “dom” i “rodzina”. Kolejnym krokiem niech będzie rozwijanie w dzieciach poczucia dumy z przynależności lokalnej społeczności i tu warto zapoznawać je ze zwyczajami i osiągnięciami kulturalnymi. Może uda się uczestniczyć w lokalnych uroczystościach organizowanych z okazji ważnych rocznic, obchodów świąt, może uda się uczestniczyć w ciekawych wystawach. Taka znajomość ważnych wydarzeń w historii własnego narodu, znajomość tradycji i obyczajów pomaga odkrywać dzieciom swoje pochodzenie, budować poczucie tożsamości. Natomiast symbole narodowe, tradycje i święta,to przede wszystkim nić łącząca pokolenia przeszłe z obecnymi. To również doskonałe odniesienie i możliwość kształtowania poczucia przynależności do Narodu. A kiedy uczymy nasze dzieci poszanowania i pielęgnowania tradycji, rozpalamy miłość do własnej Ojczyzny, a jednocześnie uczymy przynależności do większej wspólnoty ludzi na całym świecie. Niezwykle ważne jest tu uczenie rozumienia różnic kulturowych i ich poszanowania, a także życzliwości i sympatii dla ludzi w ogóle.

Jak to zrobić? To kilka pomysłów, które warto rozważyć i dostosować do możliwości poznawczych naszych dzieci:

  • Budować poczucie tożsamości indywidualnej i grupowej, m.in. poprzez uświadamianie przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, narodu, przy jednoczesnym rozbudzaniu poczucia przynależności do wspólnoty ludzi na całym świecie – począwszy od rozumienia określenia mój adres po określenia moja miejscowość, mój kraj.
  • Rozwijać poczucie dumy z przynależności do lokalnej społeczności i do narodu m.in. poprzez rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością i krajem, zapoznanie z herbem miejscowości, godłem, flagą i hymnem Polski, ważnymi miejscami, postaciami, obyczajami, wysłuchanie legend i historii związanych z powstaniem państwa polskiego. Warto połączyć rodzinne spacery z pokazaniem ważnych miejsc dla danej społeczności i opowiedzeniem historii związanych z tymi miejscami. Czytanie legend i snute przy tej okazji rozmowy o ich bohaterach będą stanowiły znakomitą okazję do poznawania historii własnego narodu i rozwijania poczucia przynależności do większej wspólnoty.
  • Rozwijać umiejętności budowania dobrych relacji m.in. poprzez okazywanie życzliwości w codziennych sytuacjach, zgodne współdziałanie w zespole, w rodzinie, między rodzeństwem.

Z wielką pomocą przyszła nam ostatnio piosenka, którą Hania usłyszała gdzieś przez przypadek i nuciła pod nosem, a słowa której w bardzo prosty sposób pokazały nam ideę Święta Odzyskania Niepodległości (11 listopada). Słowa piosenki napisała Elżbieta Buczyńska, muzykę Jarosław Piątkowski. Możecie jej posłuchać tu.

 “Niepodległość – trudne słowo.
Może ono znaczy coś ważnego w naszym życiu?
Kto mi wytłumaczy?
Tak to słowo – bardzo ważne.
Jeśli słuchać umiesz
To na pewno już niedługo łatwo je zrozumiesz.

Ref.: Uwięziony ptak nie śpiewa.
A czy wiesz dlaczego?
Bo nie spotkasz nigdy w klatce,
Ptaka szczęśliwego. (bis)

Czasem ktoś Ci nie pozwoli cieszyć się swobodą
i zamieszka bez pytania w twoim kraju z tobą.
Potem bardzo się panoszy, rządzi i wymaga.
Wreszcie mówi, że tak lepiej, że tobie pomaga.

Tak poznałam, zrozumiałam słowa najważniejsze.
Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze
Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze”

polska

Na koniec, zadanie na dziś i jutro:
Porozmawiajcie z dzieckiem o tym, co to znaczy kochać swoją ojczyznę.  Warto rozmawiać z dzieckiem o tym, czym jest ojczyzna i jak w praktyczny sposób możemy wyrażać swoją miłość do ojczystego kraju. Warto uświadamiać dziecku, że ojczyzna to wszystko, co wokół nas – nasz dom, nasze podwórko, sąsiedzi, przedszkole, koleżanki i koledzy, pani nauczycielka, sklep i pani sprzedawczyni, park, czy wąwóz, w którym spacerujemy w niedzielne popołudnie… I jeśli będziemy dbać o to, co wokół nas i o to, żeby nam się dobrze żyło, to w ten sposób będziemy kochać ojczyznę.