Karty

Gra „60 pytań”

Dzięki tej prostej grze możesz spędzać czas z dziećmi z pożytkiem i przyjemnością. Nie ma w nim zwycięzców ani przegranych, wszyscy uczestnicy wygrywają, lepiej się poznając i rozmawiając na różne tematy.

Materiał do gry składa się z 60 kart z pytaniami o poglądy i preferencje osób odpowiadających na nie: „W jakim kraju chciałbyś mieszkać?”, „Jaki dźwięk lubisz?” itp.

Potasowane karty kładzie się na środku stołu, głową do góry. Uczestnicy na zmianę biorą po jednej karcie, czytają na głos pytanie i udzielają na nie odpowiedzi. Dorośli uczestniczący w zabawie mogą pomóc dzieciom w czytaniu kart. Opcjonalnie możesz samodzielnie dodać lub wydrukować opcje pytań.

Ważne jest, aby podczas zabawy panowała swobodna i wspierająca atmosfera – w końcu to właśnie w takim środowisku dzieci otwierają się i dzielą swoimi najskrytszymi myślami i doświadczeniami.

Do nauki czytania i pisania

Ramki i tła “Pory roku” do pisania.  Na kartach możesz wpisywać litery i cyfry, opowiadania, wiersze, listy, listy rzeczy do zrobienia, plany, wpisy do dziennika, ogłoszenia i cokolwiek wymyślisz. Również te ramy mogą być używane przez dorosłych – rodziców i nauczycieli – do własnych celów.

Kartki pocztowe. Ilustracje te można wykorzystać do dekoracji pokoju dziecięcego dla małych dzieci, a w przypadku starszych dzieci jako pocztówek do napisania i wysłania.

Czytanie z otoczenia. Wydrukuj etykiety na grubym papierze, przymocuj do nich piękne wstążki, aby etykiety można było zawiesić na różnych przedmiotach. Umieść gotowy materiał dydaktyczny w koszu lub na tacy. Dziecko czyta nazwę przedmiotu na przywieszce, szuka tego przedmiotu w mieszkaniu i zawiesza / umieszcza na nim etykietę.