Podstawy matematyki – myślenie przyczynowo-skutkowe