Podstawy matematyki – kształtowanie schematu własnego ciała i orientacja przestrzenna