Kształcenie zmysłów konieczne w edukacji geometrycznej – podstawy