Fazy wrażliwe i obserwacja dziecka pod kątem rozwijania pojęć matematycznych