Dział edukacji matematycznej a inne działy w systemie Montessori