Zależności między liczbą wierzchołków, krawędzi i ścian w graniastosłupie i ostrosłupie