Podstawy teoretyczne – rozwój językowy wg Marii Montessori