Dodatkowe zagadnienia związane z edukacją językową – pisanie kreatywne, czytanie ze zrozumieniem, ortografia