Podstawowe pojęcia: punkty, proste, półproste, odcinki, kąty.