Zapisz się na listę zainteresowanych

 

kursem online

 

Edukacja językowa z Montessori w domu. Mowa, pisanie, czytanie

 

 

Język jest podstawowym elementem ludzkiego społeczeństwa i jednostek. Ludzie nie mogą żyć bez komunikacji, a cywilizacja ludzka nie przetrwa, jeśli nie będzie używać języka do przekazywania myśli zbiorowej.

Ludzie używają języka do wyrażania uczuć, myśli, pomysłów i pragnień oraz do odbierania takich informacji od innych. Poprzez język możemy pokazać miłość, nienawiść i wszystkie niuanse pomiędzy nimi. Język to znacznie więcej niż czytanie i pisanie.

Maria Montessori zdefiniowała język jako wyraz porozumienia między grupą ludzi, który może być zrozumiany tylko przez tych, którzy zgadzają się z tym, że określone dźwięki reprezentują określone idee. Pisała, że język to narzędzie wspólnego myślenia.

Język jest istotą rozwoju dziecka, ponieważ umożliwia mu porozumiewanie się z innymi i jest wyrazem ludzkiego ducha.

Kiedy dziecko potrafi mówić, słuchać, pisać i czytać, jest gotowe do samodzielnego zdobywania wiedzy i odkrywania ludzkiej cywilizacji!

Ale zanim będzie mogło to zrobić samodzielnie, potrzebuje przewodnika, który pomoże mu poznać język.

Dlatego proponuję Ci program, który pokaże Ci, jak być takim przewodnikiem.

Zagadnienia, które poruszymy w trakcie trwania kursu:

Rozwój językowy, rozwój mowy
Przygotowanie do nauki pisania i czytania
Pisanie
Czytanie
Wstęp do gramatyki, pisania kreatywnego, czytanie absolutne

Program obejmuje warsztaty w małej grupie, materiały w postaci filmów pokazujących, jak pracować z poszczególnymi materiałami rozwojowymi, aby spokojnie i i indywidualnie dobrać sposoby pracy do Twojego dziecka niezależnie od tego, w jakim jest wieku czy etapie rozwoju.

Zapisz się na listę zainteresowanych:

    W każdym momencie możesz zrezygnować. Więcej informacji w Polityce prywatności.