Montessori czy nie

Czy ta zabawa „jest Montessori” czy nie? – jak rozpoznać aktywności w duchu pedagogiki Marii Montessori

Wiele osób pyta czy jakaś zabawka albo jakaś zabawa jest (lub nie) w duchu pedagogiki Montessori… i rzeczywiście na początku swojej przygody z tym podejściem czasem sama zadawałam sobie to pytanie. Choć jeszcze częściej patrząc na jakiś przedmiot czy zabawkę zastanawiałam się jak je wykorzystać do moich niecnych montessoriańskich celów

praktyczne życie

„Nie można być wolnym, jeśli nie jest się samodzielnym” – czyli praktyczne ćwiczenia dnia codziennego

Czym są i po co są potrzebne ćwiczenia życia praktycznego?  Ćwiczenia życia praktycznego przede wszystkim służą wspieraniu dziecka w nauce samodzielności i niezależności. Pedagogika Montessori oferuje wiele aktywności, pomagających w nabywaniu praktycznych umiejętności. Mają one związek z pielęgnacją siebie, otoczenia, wzmacnianiem więzi społecznych.  Wiele aktywności, które podejmują dzieci w ramach